วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

รับสมัครตำรวจ 2565 เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก จำนวน 1,265 อัตรา

รับสมัครตำรวจ 2565 เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก จำนวน 1,265 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา
.
– ประกาศรับสมัคร วันที่ 5-11 ก.ย.65
ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org
– รับสมัคร วันที่ 12-30 ก.ย.65
ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

รับสมัครตำรวจ 2565 เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก จำนวน 1,265 อัตรา
คลิกที่นี่ www.policeadmission.org