วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

เตรียมเปิดสอบ ก.พ. 2566 กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้แล้ววันนี้

เตรียมเปิดสอบ ก.พ. ประจำปี 2566 กรอกข้อมูลล่วงหน้า ตั้งแต่ 6 – 28 มกราคม 2566

ท่านสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
ตั้งแต่วันนี้!! วันที่ 6 – 28 มกราคม 2566

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบภาค ก. (ทั้งแบบ Paper & Pencil และ e-Exam)
ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
– โดยระบบรับสมัครสอบจะเปิดในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
– หากที่นั่งสอบเต็ม ระบบรับสมัครสอบจะปิดโดยอัตโนมัติ
– การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2566 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง Paper & Pencil หรือ e-Exam
*โปรดติดตามประกาศและรายละเอียดการรับสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

ที่มา https://www.ocsc.go.th