ลงทะเบียนช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

0
126

ลงทะเบียนช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน ต่อสิทธิ์

ลงทะเบียนช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการ ดังนี้

– ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี ตามโครงสร้างค่าไฟฟ้า

– ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรฯ

– ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]