วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

เชิญลงทะเบียนช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สวัสดิการแห่งรัฐ 2565

เชิญลงทะเบียนช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สวัสดิการแห่งรัฐ
เชิญลงทะเบียนช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สวัสดิการแห่งรัฐ

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการลงทะเบียน

เชิญลงทะเบียนช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สวัสดิการแห่งรัฐ

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีข้อแนะนำเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์ ดังนี้

เริ่มค่าไฟฟ้า บิลเดือน เม.ย. 2566
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 มี.ค. 2566
กรณีได้รับการช่วยเหลือสวัสดิการแห่งรัฐ บิลค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเงินเป็น 0.- บาท

ช่องทางลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์
– ผ่านระบบ Online ของ PEA www.pea.co.th หรือ สแกนที่ QR code
– สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

หมายเหตุ : โครงการบัตรสวัสดิการฯ (เดิม) จะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือค่าไฟฟ้าถึงรอบบิลเดือน มี.ค. 2566 และต้องชำระค่าไฟฟ้าดังกล่าว ภายใน 30 เม.ย. 2566
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

ลงทะเบียนที่นี่

ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA