วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ตรวจสอบการลงทะเบียน สวัสดิการแห่งรัฐ 2565

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระยะเวลาลงทะเบียน 5 ก.ย. 2565 – 19 ต.ค. 2565

ตรวจสอบการลงทะเบียน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียน สวัสดิการแห่งรัฐ

https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/

ตรวจสอบการลงทะเบียน สวัสดิการแห่งรัฐ

https://register-welfare.mof.go.th/welfare-customer-web/#/check-status