วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

เล่นสาดน้ำสงกรานต์ส่งผลฝุ่นควัน PM 2.5 เชียงใหม่ ลดลง

เล่นสาดน้ำสงกรานต์ส่งผลฝุ่นควัน PM 2.5 เชียงใหม่ ลดลง

วันนี้เชียงราย108 มีข่าวจากเชียงใหม่มาฝากเรื่อง เล่นสาดน้ำสงกรานต์ส่งผลฝุ่นควัน PM 2.5 เชียงใหม่ ลดลง มีหลายคนสงสัยเล่นน้ำสงกรานต์ช่วยให้ฝุ่นลดลงได้จริงหรือ มาอ่านข่าวกัน

หลังจากเมื่อวานนี้มีการเล่นสาดน้ำ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ รอบคูเมืองเชียงใหม่ใจกลางเมืองแล้ว ทุกพื้นที่มีการเล่นสาดน้ำ ส่งผลให้ความชื้นจากการเล่นสาดน้ำตลอดทั้งวัน ขึ้นไปช่วยสลายฝุ่นควันพิษPM2.5 จนส่งผลให้เห็นจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศช่วงเวลา 09.00 น. จากการตรวจสอบ เว็บไซต์ https://www.iqair.com รายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดการเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดของโลก US AQI . พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ อยู่อันดับ 4 มีค่า 183 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จากการรายงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อน (Hotspot) ประจำวันที่ 14 เมษายน 2566 รอบเช้าจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 81 จุด เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าและพื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ จุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 10,915 จุด พบอำเภอเชียงดาว มากที่สุดจำนวน 18 จุดรองลงมาอำเภอพร้าวและอำเภอฝาง จำนวน 12 จุด

ส่วนการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จากเว็บไซต์ http://air4thai.com ช่วงเวลา 09.00 น. จำนวน 6 จุดยังเป็นสีและส้ม มีค่าตั้งแต่ 73 -206 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 206 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,พื้นที่ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 119 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,พื้นที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 110 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพื้นที่ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

อ้างอิง https://ch3plus.com/news/crime/morning/343467