วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

รับแจ้งเบาะแสโกงเลือกตั้ง พร้อมมีรางวัลให้ผู้แจ้งเบาะแส ตั้งแต่ 1 แสน ถึง 1 ล้านบาท

รับแจ้งเบาะแสโกงเลือกตั้ง พร้อมมีรางวัลให้ผู้แจ้งเบาะแส ตั้งแต่ 1 แสน ถึง 1 ล้านบาท

รับแจ้งเบาะแสโกงเลือกตั้ง พร้อมมีรางวัลให้ผู้แจ้งเบาะแส

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ได้เปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง ส.ส. หลายช่องทาง โดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำทุจริตการเลือกตั้ง เช่น การแจกเงิน สิ่งของ สามารถรายงานสถานการณ์และป้องกันการทุจริตเลือกตั้งได้ด้วยการแจ้งเบาะแส หรือหลักฐานการทุจริตเลือกตั้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. แอพพลิเคชั่น “ตาสับปะรด” โดยการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ App Store และ Google Play รองรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป และ iOS เวอร์ชัน 11 ขึ้นไป ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่น “ตาสับปะรด” สามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ

ตาสับปะรด บน App Store – Apple

ตาสับปะรด – แอปพลิเคชันใน Google Play

2. ศูนย์รับแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-8860, 0-2141-8579 และ 0-2141-8858

3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

4. บริการสายด่วน กกต. 1444

ผู้แจ้งเบาะแสทุจริตในการเลือกตั้ง ส.ส. สำนักงานจัดให้มีรางวัลสนับสนุนแก่ผู้แจ้งข้อมูลเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน ไต่สวนคดี โดยมีเงินรางวัลตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูล โดยสำนักงาน กกต.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้แจ้งข้อมูลการทุจริตเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม การแจ้งเบาะแสทุจริตไม่ถือว่าเป็นการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 และต้องไม่มีเจตนา หรือจงใจกลั่นแกล้ง เพื่อทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย รวมทั้งต้องไม่แจ้งด้วยข้อความอันเป็นเท็จ