วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

แจ้ง ปชช. ตรวจสอบค่าไฟฟ้า เดือน พ.ค.66 หากยังไม่ได้ส่วนลด จะคืนให้ในเดือนถัดไป

แจ้ง ปชช. ตรวจสอบค่าไฟฟ้า เดือน พ.ค.66 หากยังไม่ได้ส่วนลด จะคืนให้ในเดือนถัดไป

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) แจ้งประชาชน ที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้า เดือน พ.ค.66 ที่จดหน่วยและส่งใบแจ้งในวันที่ 14 – 17 พ.ค.66 โดยยังไม่มีส่วนลดค่าไฟฟ้า ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบภาระค่าไฟฟ้าประชาชน สำหรับผู้ใช้ไฟบ้านไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน และส่วนลด 150 บาทต่อรายสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน สามารถตรวจสอบยอดค่าไฟฟ้าที่ปรับปรุงแล้วได้ที่ แอปพลิเคชัน MEA Smart life หรือที่ทำการ MEA ทั้ง 18 เขต แต่หากชำระค่าไฟฟ้าตามบิลไปแล้วจะได้รับส่วนลดคืนให้ในเดือนถัดไป

สำหรับ กรณีที่มีประชาชนได้รับข้อความแอบอ้างหน่วยงาน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง หลอกเก็บค่าบริการต่างๆ นอกสถานที่ทำการ หรือผ่านระบบออนไลน์ ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ โดย MEA ยืนยันว่าจะไม่ส่ง SMS ให้บุคคลทั่วไป ยกเว้นผู้กำลังทำธุรกรรมกับ MEA หรือรับบริการ MEA e-Bill อยู่เท่านั้น และไม่มีนโยบายให้พนักงาน หรือตัวแทน รับชำระค่าบริการใดๆ นอกสถานที่ทำการของ MEA

ประชาชนที่มีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลค่าไฟฟ้าได้ที่ ไลน์ : @meathailand หรือ MEA Call Center โทร.1130 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ้างอิง https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/68343