วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เช็คยอดค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เช็คยอดค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เช็คยอดค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากกรณีที่อุณหภูมิประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละบ้านราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ประชาชนสอบถาม PEA e-Bill สามารถลงทะเบียนรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (ใบแจ้งค่าไฟฟ้า , ใบเสร็จรับเงิน และ ใบกำกับภาษี)  โดยผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำตามขั้นตอนดังนี้

สอบถามประวัติการใช้ไฟ

ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค