วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

เช็กสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือน ก.ค.66 จ่ายอะไรบ้าง

เช็กสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือน ก.ค.66 จ่ายอะไรบ้าง

กรมบัญชีกลาง อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 66 จ่ายอะไรบ้าง เช็กสิทธิที่นี่ 

น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2566 จะได้รับวงเงิน ดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

– วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน

สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2566 และเริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 จะได้รับการทบสิทธิวงเงินซื้อสินค้า 3 เดือน (ของเดือนเมษายน – มิถุนายน) จำนวนเงิน 900 บาท

– วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2566)

– วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน

ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 (โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตนวันที่ 27 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2566 จะได้รับการทบสิทธิเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (ของเดือนเมษายน – มิถุนายน) ตามเดือนที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท

สำหรับเดือนมิถุนายน 2566 กรมบัญชีกลางขอรายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2566 ดังนี้

1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงิน (บัตรประจำตัวประชาชน)

1.1 วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 4,107.34 ล้านบาท

1.2 วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม จำนวน 36.87 ล้านบาท

1.3 วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า จำนวน 37.02 ล้านบาท

1.4 วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด จำนวน 11.13 ล้านบาท

1.5 วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 31.60 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน (1)  4,223.96 ล้านบาท

2. สวัสดิการที่จ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน/บัญชีเงินฝากธนาคาร

2.1 มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 (โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 66) จำนวน 233.82 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน (2)  233.82 ล้านบาท

3. สวัสดิการที่จ่ายตรงให้กับผู้ให้บริการ

3.1 มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า จำนวน 143.14 ล้านบาท

3.2 มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา จำนวน 16.85 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน (3) 160.00 ล้านบาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น (1) + (2) + (3)  4,617.78