วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ผ่านไม่ผ่าน เช็คเลย

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ผ่านไม่ผ่าน ลองเข้าไปเช็คได้ที่ ผ่านทางอออนไลน์ และ ออฟไลน์

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือบัตรคนจน ทางออนไลน์ เข้าไปที่เว็บไซต์  https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ. mof.go.th หรือ https:// welfare.mof.go.th 

 • ถัดจากนั้นคลิกตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียน
 • คลิก เลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • คลิก วัน เดือน และ พ.ศ. ที่เกิด
 • คลิก ตรวจสอบข้อมูล

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ที่หน่วยลงทะเบียน

 • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
 •  ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 •  และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

ที่มา: กระทรวงการคลัง