วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

แจ้งประชาชน เฝ้าระวังระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง 23-25 กรกฎาคม 2566

แจ้งประชาชน เฝ้าระวังระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง 23-25 กรกฎาคม 2566

แจ้งประชาชน เฝ้าระวังระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง

ประกาศเฝ้าระวังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 11/2566 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 แจ้งว่า ได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง พบว่าระดับน้ำแม่น้ำโขงเหนืออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 1.53 เมตร ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้คาดการณ์ปริมาณน้ำจากอิทธิพลของพายุและร่องมรสุมกำลังแรงทำให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่แม่น้ำโขงตอนล่าง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 23 – 30 กรกฎาคม 2566 ดังนี้

สถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ 2.40 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 9.10 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงสุด ในช่วงวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2566 ประมาณ 1.20 – 1.60 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ 6.92 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 7.58 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงสุด ในช่วงวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2566 ประมาณ 0.80 – 1.50 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

สถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย จนถึง สถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ 3.92 – 4.64 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 7.28 – 8.86 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงสุด ในช่วงวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2566 ประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) จึงขอให้จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือน

ให้ประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงทราบ รวมทั้งกำชับผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขง

ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และหากความเดือดร้อนจากสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงโทรแจ้งสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป ///