วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

สุดแดนไทยที่ริมโขง เมืองเชียงแสน แนะนำเมื่อมาเที่ยวเชียงราย

สุดแดนไทย ที่ริมโขง เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เชียงแสน….เป็นอีกอำเภอหนึ่งที่แนะนำเมื่อมาเที่ยวเชียงราย ที่นี่เป็นเมืองเก่า มีซากโบราณสถานของเมืองเชียงแสนเก่าอยู่ ในบริเวณตัวอำเภอ สามารถเดินเที่ยวชมได้ มีซากวัดเก่าโบราณอยู่หลายวัดให้ชมแต่ละวัดอยู่ไม่ไกลกัน เช่น วัดกู่คำ วัดพระยืน วัดพระเจ้าทองน้อย วัดพระบวช วัดพระธาตุเจดีย์หลวง ซึ่งสูงถึง 88 เมตร มีฐานกว้าง 24 เมตร เป็นเจดีย์ที่ใหญ่มาก เมื่อเดินออกมาจากวัดพระธาตุเจดีย์หลวงก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุ หรือจะมานั่งเล่นพักผ่อนตรงริมน้ำโขง ที่นี่มีร้านค้า ร้านอาหารหลายร้านให้บริการ หรือจะล่องเรือข้ามไปเที่ยวประเทศลาวก็ได้ กรณีไม่มีรถส่วนตัวและอยากไปเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งจะอยู่ที่บ้านสบรวกจะมีรถสามล้อให้บริการในราคา 300.- พาเที่ยวชมวัดเก่าด้วย… ปัจจุบันอำเภอเชียงแสน….เป็นแหล่งท่องเที่ยวและท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญในภาคเหนือ ส่วนสามเหลี่ยมทองคำ จะอยู่ที่บ้านสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน เป็นบริเวณที่บรรจบกันชายแดน 3 ประเทศ ไทย ลาว และพม่า ตรงนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่เราสามารถนั่งเรือไปเที่ยวพม่าและลาว