วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

กระทรวงคมนาคม เร่งสร้างมอเตอร์เวย์ 10 เส้นทาง MR1 เชียงราย-นราธิวาส ระยะทาง 2,125 กม.

กระทรวงคมนาคม เร่งสร้างมอเตอร์เวย์ 10 เส้นทาง MR1 เชียงราย-นราธิวาส ระยะทาง 2,125 กม.

กระทรวงคมนาคม เร่งสร้างมอเตอร์เวย์ 10 เส้นทาง มูลค่า 4.57 แสนล้านบาท

กระทรวงคมนาคม เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคเอกชน เพื่อสรุปร่างแผนสร้างมอเตอร์เวย์ หรือ MR-MAP 10 เส้นทาง มูลค่า 4.57 แสนล้านบาท โดยคาดว่าจะเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นชอบภายในปี 2566 และจะเร่งดำเนินการก่อสร้าง 9 โครงการแรกภายในปี 2569

กระทรวงคมนาคม เร่งสร้างมอเตอร์เวย์ 10 เส้นทาง MR1 เชียงราย-นราธิวาส ระยะทาง 2,125 กม.

มอเตอร์เวย์ 10 เส้นทาง ได้แก่

  • MR1 เชียงราย-นราธิวาส ระยะทาง 2,125 กม.
  • MR2 ระยอง-ตราด ระยะทาง 350 กม.
  • MR3 หนองคาย-บึงกาฬ-มุกดาหาร ระยะทาง 900 กม.
  • MR4 ชุมพร-ระนอง ระยะทาง 300 กม.
  • MR5 สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-กระบี่ ระยะทาง 500 กม.
  • MR6 นครสวรรค์-ชัยนาท-สุพรรณบุรี ระยะทาง 300 กม.
  • MR7 สระบุรี-ลพบุรี-สิงห์บุรี-อ่างทอง ระยะทาง 200 กม.
  • MR8 เพชรบูรณ์-พิจิตร-พิษณุโลก ระยะทาง 200 กม.
  • MR9 อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ-สุรินทร์ ระยะทาง 800 กม.
  • MR10 อุดรธานี-หนองบัวลำภู-นครพนม ระยะทาง 600 กม.
กระทรวงคมนาคม เร่งสร้างมอเตอร์เวย์ 10 เส้นทาง MR1 เชียงราย-นราธิวาส ระยะทาง 2,125 กม.

มอเตอร์เวย์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเดินทางและขนส่งสินค้า กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และลดการจราจรติดขัดในเขตเมืองใหญ่