วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

ดัน มฟล. เป็นศูนย์กลาง Wellness City รับเส้นทางคมนาคมเชื่อมจีน ทั้งรถไฟทางคู่-มอเตอร์เวย์

ดัน มฟล. เป็นศูนย์กลาง Wellness City รับเส้นทางคมนาคมเชื่อมจีน ทั้งรถไฟทางคู่-มอเตอร์เวย์

22 มิ.ย. 66 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสํานักงาน จ.เชียงราย ร่วมกันเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนพัฒนาเชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพหรือ Chiang Rai Wellness City ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) อ.เมืองเชียงราย โดยมีภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวม ทั้งผู้ประกอบการห้องพักโรงแรม รีสอร์ต เวชภัณฑ์ ฯลฯ เข้าร่วม

นายพุฒิพงศ์กล่าวว่า มฟล.ถือเป็นองค์กรที่ได้ขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายด้านการดูแลสุขภาพอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาอาจยังขาดการสนับสนุนหรือผลักดันจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เมื่อตนได้เข้ามารับตำแหน่งที่ จ.เชียงราย ช่วงปลายปี 2565 เป็นต้นมาจึงได้ผลักดันให้เชียงรายเป็นจังหวัดแห่งสุขภาพหรือ Wellness City และให้ มฟล.เป็นศูนย์กลาง

เพื่อขยายผลออกไปยังวงกว้างทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ซึ่งต่างก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะเมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือน จ.เชียงราย มากขึ้นเพราะมีเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเป็นจุดขาย

“ที่สำคัญคือเส้นทางคมนาคมหลายด้านกำลังมุ่งสู่เชียงราย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟเด่นชัย-เชียงของ ในปี 2571 และยังมีถนนมอเตอร์เวย์คู่ขนานกับถนนอาร์สามเอเชื่อมเชียงราย-สปป.ลาว-จีน ซึ่งมีการลงนามในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568 ซึ่งจะทำให้การเดินทางจากไทย-จีน บนมอเตอร์เวย์นี้ใช้ระยะเวลาเพียงประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น”

ดัน มฟล. เป็นศูนย์กลาง Wellness City รับเส้นทางคมนาคมเชื่อมจีน ทั้งรถไฟทางคู่-มอเตอร์เวย์

ดังนั้น การเตรียมการรองรับเพื่อเป็น Wellness City ในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นที่น่ายินดีที่มี มฟล.ซึ่งคงจะต้องนำผลงานวิจัยที่ได้มาขยายผลและคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะศูนย์กลางของ Chiang Rai Wellness City ต่อไป

ผศ.ดร.มัชฌิมากล่าวว่า มฟล.มีความพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนของจังหวัดในการให้เป็นพื้นที่พิเศษในการพัฒนาอุตสาหกรรม Wellness โดยมีความพร้อมด้านบุคลากรและมีศาสตร์การแพทย์ที่สามารถบูรณาการในแต่ละสำนักวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ได้แก่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำนักวิชาแพทยบูรณาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน กายภาพบำบัด ฯลฯ

ดัน มฟล. เป็นศูนย์กลาง Wellness City รับเส้นทางคมนาคมเชื่อมจีน ทั้งรถไฟทางคู่-มอเตอร์เวย์

ด้านนายวิโรจน์ ชายา นายกสมาคมโรงแรม จ.เชียงราย กล่าวว่า ช่วงเดือน มี.ค.-ก.ย.ของทุกปี เป็นช่วงโลว์ซีซัน มีนักท่องเที่ยวน้อย ซึ่งเดิมจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาทดแทน แต่ปีนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนหายไปเกือบหมด มีเฉพาะช่วงต้นปีที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาด้วยรถยนต์เป็นคาราวานเข้ามาทางถนนอาร์สามเอ อ.เชียงของ จ.เชียงราย และเส้นทางอื่นๆ สาเหตุเพราะสายการบินที่เคยเชื่อมระหว่าง จ.เชียงราย ไปยังเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน เชียงราย-ฉางชา เชียงราย-ฮ่องกง ได้ยุติทำการบินกันไปหมด ดังนั้นจึงหวังว่าผู้เกี่ยวข้องจะช่วยผลักดันเพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมา

ส่วนกรณีของ Chiang Rai Wellness City ตนเชื่อว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ซึ่งภาคเอกชนก็จะได้จัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดทริปทัวร์ที่มีแวะไปตรวจสุขภาพแล้วไปเที่ยว-ฟังผลก่อนกลับ ฯลฯ ซึ่งก็คงต้องเสนอให้มีการอำนวยความสะดวกและกระชับเวลาให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วย

อ้างอิง mgronline.com