วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เชียงราย-เพชรบูรณ์ ฝนอ่วมน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน 2 จังหวัด

เชียงราย-เพชรบูรณ์ ฝนอ่วมน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน 2 จังหวัด

วันที่ 10 กันยายน 2566 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงราย จากการติดตามสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ พบว่า ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สูงขึ้น ทำให้เกิดน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า มีประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

  • หมู่ที่ 1 บ้านวังขอน ต.ตาดกลอย มีบ้านเรือนของประชาชน ได้รับผลกระทบ 10 หลังคาเรือน
  • หมู่ที่ 2 บ้านวังม่วง ต.ตาดกลอย มีบ้านเรือนของประชาชน ได้รับผลกระทบ 2 หลังคาเรือน

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในการขนของขึ้นที่สูง และผู้นำหมู่บ้านได้แจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก และเตรียมพร้อมขนของขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหาย และดำเนินการช่วยเหลือประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำเอ่อเข้าบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอพญาเม็งราย มีประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

  • อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตำบลบ้านเหล่า หมู่ 6 และ 11
  • อำเภอพญาเม็งราย ตำบลแม่เปา หมู่ 1,2,5,7,11,12,19 และหมู่ 20

ปภ.เชียงรายได้ประสานอปท.ในพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายเบื้องต้น หากมีรายงานเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จุดสำคัญ:

  • ฝนตกหนักในเพชรบูรณ์ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักสูงขึ้น น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน 12 หลังคาเรือน
  • ฝนตกหนักในเชียงราย ทำให้น้ำเอ่อเข้าบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร 2 อำเภอ 15 หมู่บ้าน
  • เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายเบื้องต้น