วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ประกาศ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) เปิดเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2566

ประกาศ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวและที่พักแรมในอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก แหล่งธรรมชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ใน 4 อำเภอของ จังหวัดเชียงราย ได้แก่ อำเภอแม่จัน อำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย และอำเภอแม่ลาว ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มน้ำสลับกับร่องเขา มีระดับความสูงตั้งแต่ 500-1,720 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยมี ยอดดอยช้าง เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในอุทยานฯ ด้วยความสูง 1,720 เมตร และมี แม่น้ำกก แม่น้ำสายสำคัญของภาคเหนือไหลผ่าน ซึ่งมีต้นน้ำมาจากประเทศเมียนมา ไหลผ่านพื้นที่ในตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย จากทิศตะวันตกสู่ตะวันออก

     ภายในอุทยานฯ นั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และครอบคลุมพื้นที่ของวนอุทยานถึง 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้ว-บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม และ วนอุทยานน้ำตกโป่งพระบาท