วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ชาวบ้านอำเภอแม่สรวย ทดลองเพาะเลี้ยงแมงมันสร้างอาชีพ

ชาวบ้านอำเภอแม่สรวยเพาะเลี้ยงแมงมันสร้างอาชีพเสริม ชาวบ้านอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ทดลองเพาะเลี้ยงแมงมันสร้างอาชีพเสริม รายได้งาม

นายเกษม พิณสาร ชาวบ้าน สันเครือฟ้า หมู่ 11 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เกษตรกรผู้เริ่มทดลองเพาะเลี้ยงแมงมัน กล่าวว่า ปัจจุบันแมงมัน ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เป็นอาหารที่ค่อนข้างมีราคาสูง เป็นอาหารตามฤดูกาลที่หาทานได้ไม่ง่ายนัก จึงมีแนวคิดที่จะนำแมงมันมาทดลองเพาะเลี้ยง เพื่อที่จะสามารถนำมารับประทานและจำหน่ายเพื่อสร้างเป็นรายได้เสริม โดยการไปเก็บแม่พันธุ์ที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วมาจากธรรมชาติ และนำมาเพาะเลี้ยงในแก้วพลาสติกที่บรรจุดินเอาไว้ เพื่อให้แมงมันได้วางไข่ หลังจากไข่แมงมันฝักตัวออกมาแล้วและมีจำนวนมากพอ ก็ย้ายลงไปเพาะเลี้ยงต่อในบ่อท่อซีเมนต์ และยางรถยนต์เก่า ที่ใส่ดินเอาไว้ ซึ่งลงทุนอยู่ที่ บ่อละไม่เกิน 3 ร้อยบาท ไม่รวมแม่พันธ์ ปัจจุบันได้ทดลองเพาะเลี้ยงเป็นปีที่ 2 แล้วซึ่งได้ทดลองเพาะเลี้ยงอยู่จำนวน 6 บ่อ พบว่าประสบความสำเร็จ สามารถเก็บแมงมันไว้รับประทานได้ทุกปี สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเพาะเลี้ยงแมงมันซึ่งถือเป็นสัตว์ เศรษฐกิจ ตัวใหม่สามารถไปศึกษาดูงานได้ที่ บ้าน นายเกษม พิณสาร หมู่บ้าน สันเครือฟ้า หมุ่ 11 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โทร 086 184 1043

ชาวบ้านอำเภอแม่สรวยเชียงราย ทดลองเพาะเลี้ยงแมงมันสร้างอาชีพ