วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

เชียงรายคว้า ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี ๒๕๖๖ ระดับประเทศ ๓ ปีซ้อน

เชียงรายคว้า ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี ๒๕๖๖ ระดับประเทศ ๓ ปีซ้อน

เชียงรายคว้า ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี ๒๕๖๖ ระดับประเทศ ๓ ปีซ้อน

ในปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรมได้เริ่มโครงการเพื่อคัดเลือก 10 ชุมชนที่โดดเด่นในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี“. โครงการนี้มุ่งเน้นการยกระดับชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และเป็นการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวทุกด้าน.

เชียงรายเป็นจังหวัดที่ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ เนื่องจากมีชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 10 ชุมชนยอดเยี่ยมของประเทศ. นอกจากนี้ เชียงรายยังเป็นจังหวัดเดียวที่มีชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบยอดเยี่ยม 3 ปีซ้อนติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2564 ไปจนถึงปี 2566.

การที่เชียงรายได้รับการยกย่องแบบนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเชิดชูเกียรติแก่ชุมชน แต่ยังเป็นแรงปลุกใจแก่ชุมชนอื่น ๆ ในการส่งเสริมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ชุมชนมีความยั่งยืนและเข้มแข็ง.

สามารถรับชมคลิปวีดิทัศน์ ความพร้อมและศักยภาพของชุมชนคุณธรรม วัดพระธาตุผาเงาตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://youtu.be/HQE1qYqiBLI?feature=shared

กฤษยา จันแดง, กัลยา แก้วประสงค์ : รายงาน

กฤษยา จันแดง : infographic

Chiangkhong TV : ภาพ

Major Media : วีดิทัศน์

อภิชาต กันธิยะเขียว : บรรณาธิการ