วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

สมาคมขัวศิลปะ ขอเชิญรับชมและร่วมกิจกรรม ณ Chiang Rai Art Pavilion

สมาคมขัวศิลปะ ขอเชิญรับชมและร่วมกิจกรรม ณ Chiang Rai Art Pavilion

สมาคมขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

ขอเชิญรับชมและร่วมกิจกรรม ณ Chiang Rai Art Pavilion

“THAILAND BIENNALE CHIANG RAI 2023”

ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2566

ภายในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566

ณ ฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า)

พบกับ

– อาคารพาวิลเลียนในรูปแบบงานศิลปะร่วมสมัย บ่งบอกถึงอัตลักษณ์แห่งเชียงรายเมืองศิลปะ เพื่อต้อนรับมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ 2023

– นิทรรศการศิลปะจากศิลปินขัวศิลปะ

– นิทรรศการภาพวาด wall art

– การแสดงและสาธิตศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

– จุดจำหน่ายสินค้าจากศิลปิน

พิธีเปิด “Chiangrai Art Pavilion

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.