โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

0
1393

โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เส้นทางสายใหม่ เปิดประตูการค้าชายแดนภาคเหนือเชื่อมลาว – จีนใต้

โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในแผนงาน 1 การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบราง สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาระบบขนส่ง โลจิสติกส์ และแผนการพัฒนาต่างๆ ของรัฐบาล ที่สนับสนุนให้มีการใช้ระบบขนส่งระบบราง เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดมลพิษ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และสามารถประหยัดการใช้พลังงานของประเทศได้ในระยะยาว

“อุโมงค์รถไฟที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย” เมื่อรถไฟทางคู่สายเหนือ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของแล้วเสร็จ จะเป็นอุโมงค์รถไฟที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้มีเส้นทางผ่านภูเขาสูง และเขตอุทยาน จึงต้องออกแบบก่อสร้างเป็นคันทางระดับดิน และทางรถไฟยกระดับ รวมถึงมีการเจาะภูเขาก่อสร้างอุโมงค์ 4 แห่ง ซึ่งมีความสูงเหนือระดับพื้นดิน เท่ากับตึกประมาณ 20 ชั้น โดยระยะทางในอุโมงค์ทั้งขาขึ้น และขาล่องรวม 27.03 กิโลเมตร อุโมงค์สอง มีความยาว 1.175 กิโลเมตร อยู่ที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อุโมงค์งาว ความยาว 6.240 กิโลเมตร อยู่ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง (อุโมงค์รถไฟที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย) อุโมงค์แม่กา อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ความยาว 2.700 กิโลเมตร และอุโมงค์ดอยหลวง อยู่ที่อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ความยาว 3.400 กิโลเมตร

โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

สิ้นสุดการรอคอย…รถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย อู้คำเมืองเสริมสร้างกำลังใจแสนอบอุ่นแก่ทีมงานและชาวล้านนาตะวันออก

ที่มา https://www.srt-denchai-chiangrai-chiangkhong.com/

ชมภาพโครงการล่าสุดที่นี่ https://www.srt-denchai-chiangrai-chiangkhong.com/newssept2566

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 2 Average: 3]