วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

รถไฟทางคู่ “เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ” เวนคืนแล้ว 50% เป้าเสร็จปี 71 

ทางคู่ "เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ" เวนคืนแล้ว 50% เป้าเสร็จปี 71 

รถไฟทางคู่ “เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ” เวนคืนแล้ว 50% เป้าเสร็จปี 71 กรมรางแนะเตรียมพร้อมเพิ่มศักยภาพขนส่ง “ฮับโลจิสติกส์” เชื่อมจีน

รถไฟทางคู่ “เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ” เวนคืนแล้วกว่า 50% เคลียร์พื้นที่ก่อสร้าง 3 สัญญาคืบหน้า กรมรางชี้เส้นทางเชื่อมแหล่งเกษตรกรรม และแหล่งท่องเที่ยว รองรับการขนส่งสินค้าทางราง เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ดันการค้าไทย-อาเซียน-จีนตอนใต้  

วันที่ 2 พ.ค. 2566 นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ “รถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เส้นทางสายใหม่ กับโอกาสในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2” การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในการรองรับและเชื่อมโยงเส้นทางระบบขนส่งทางรางสายใหม่ “รถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ” ว่า ตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ ระยะ 20 ปี ซึ่งจะมีการพัฒนารถไฟทางคู่ การพัฒนาทางรถไฟสายใหม่ การพัฒนารถไฟความเร็วสูง โดยโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ มีระยะทาง 323.10 กม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนได้มากกว่า 50% และส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป