วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

วันนี้ 1 มกราคม 2567 คนไทยเที่ยวฟรี !!!อุทยานแห่งชาติและวนอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประกาศเข้าฟรีอุทยานแห่งชาติ ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 จัดทำ “Take a REST” สำหรับคนจองที่พักอุทยานฯ

เรียกว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 หลายหน่วยงานได้เตรียมของขวัญเพื่อมอบให้กับคนไทยในช่วงส่งท้ายปี เพื่อเป็นการฉลองปีใหม่ เช่นเดียวกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ประกาศยกเว้นค่าเข้าบริการอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และวนอุทยาน พร้อมทั้งค่ายานพาหนะ สำหรับบุคคลชาวไทย ที่ไปท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567

นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลอุทยานแห่งชาติด้านต่างๆ พร้อมที่พักได้ที่เว็บไซต์สํานักอุทยานแห่งชาติ https://portal.dnp.go.th/p/nationalpark
ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักอุทยานแห่งชาติ https://portal.dnp.go.th/p/nationalpark เลือกหัวข้อ “อุทยานแห่งชาติ” เลือกเมนู “ข้อมูลอุทยานแห่งชาติ”

2. เลือกอุทยานแห่งชาติที่ต้องการ โดยข้อมูลจะแบ่งตามรายภาคและรายจังหวัดตามลำดับ เมื่อเลือกอุทยานแห่งชาติแล้ว จะพบข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลที่ตั้ง หมายเลขติดต่อ อัตราค่าบริการคนและยานพาหนะ แผนที่แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ และรายชื่อบ้านพักจะอยู่ด้านท้ายของเว็บไซต์

3. เลือกบ้านพักที่ต้องการ จะพบข้อมูลเกี่ยวกับบ้านพัก มี Icon “นำทางไปบ้านพัก” และภาพถ่ายบ้านพัก ทั้งภายนอก ภายใน

4. กด Icon “นำทางไปบ้านพัก” พร้อมเปิดระบบ GPS บน Smart Phone เพื่อเข้าสู่ Application การนำทาง