วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ประชุมเตรียมการจัดงานสันโค้งถนนคนเล่นน้ำ เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

ประชุมเตรียมการจัดงาน-สันโค้งถนนคนเล่นน้ำ-เทศกาลสงกรานต์-ประจำปี-2567

1. จัดงานตั้งแต่วันที่ 12-16 เมย.67 กำหนดเวลาเล่นน้ำตั้งแต่ 12.00-22.00 น.ในแต่ละวัน การใช้เสียงหรือเครื่องเสียง การเปิดใช้เสียงขอให้ดังเหมาะสมไม่สร้างความรำคาญให้แก่ชุมชน ปิดเครื่องเสียงหลัง 22.00 น. ให้เจ้าบ้านคอยกำกับดูแลกันก่อนที่ตำรวจจะมาจัดการ

2. มีขบวนแห่วันที่ 14 เมย.67 แห่พระและขบวนแห่สงกรานต์สันโค้งถนนคนเล่นน้ำฯ เวลา 14.00น.-15.30 น.

3. เส้นทางเดินรถสันโค้งน้อยเป็น One way จากแยก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มาทางแยกเด่นห้า จะเรื่มปิดเส้นทางเดินรถทางเดียวตั้งแต่เวลา 15.00-20.00น.

4. เปิดให้ใช้ห้องน้ำที่วัดเชตุพน และเปิดให้ชาวบ้านเก็บเงินอำนวยสะดวกค่าเข้าห้องน้ำ

5. การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ให้ดำเนินให้ถูกต้องตามกฏหมาย

6. รณรงค์การแต่งกายพื้นเมือง เหมาะสมไปอุจจาดทัศน์ และการดื่มของมึนเมาให้อยู่ในกรอบของกฏหมาย