วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ลงทะเบียนช่วยค่าไฟ 315 บาท คืนเงินค้างบัตรเก่า ลงทะเบียนอุปถัมภ์ผู้สูงอายุรับ 3,000 บาท

สิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่

1. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130

2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th/เบอร์ติดต่อ 1129

3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086-8481284

สิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่

1. สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th เบอร์ติดต่อ 1125
2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-re... เบอร์ติดต่อ 1662

ศ 26 เมย 67 ลงทะเบียนช่วยค่าไฟ 315 บาท คืนเงินค้างบัตรเก่า ลงทะเบียนอุปถัมภ์ผู้สูงอายุรับ 3000 บาท