วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

“เชียงราย” ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

30 บาท

3 พ.ค. 67หลังจากที่รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ มาจนถึงระยะที่ 3 ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งใน 33 จังหวัดที่ดำเนินการเพิ่มเติม โดยเริ่ม 1 พ.ค.67 เป็นวันแรก

โครงการ 30 บาท รักษาทุกที่จะช่วยยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยให้สะดวกยิ่งขึ้น ท่านสามารถเข้ารับการรักษาที่ รพ.ของรัฐที่ใดก็ได้ใน จ.เชียงราย โดยไม่ต้องขอใบส่งตัว

ผู้ป่วยจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม DID เพื่อให้แพทย์ผู้รักษาสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจากรพ.ต้นทางได้ โดยไม่ต้องดูข้อมูลจากใบส่งตัว โดยข้อมูลของผู้ป่วยจะมีความปลอดภัย มีการป้องกันการปลอมแปลงหรือสวมสิทธิ ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA

สำหรับชาวเชียงราย ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ระยะที่ 3 เริ่ม 1 พฤษภาคม 2567 มีบัตรประชาชน มีหมอพร้อม เข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน , คลินิก , ร้านยา , ร้านแล็ป ที่เข้าร่วมโครงการ

ติดต่อสอบถาม https://www.crhospital.org