วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

เชียงรายคึกคัก! ผู้ว่าฯ นำทีมส่องเลือกตั้ง 67 สว. ระดับจังหวัด

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดในเชียงรายวันนี้ (16 มิถุนายน 2567) มีบรรยากาศคึกคัก โดยจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการระดับจังหวัด ได้ร่วมกับคณะกรรมการในการสังเกตการณ์และตรวจสอบความเรียบร้อยของการเลือกตั้ง

คณะกรรมการที่ร่วมตรวจสอบประกอบด้วย ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย น.ส.กาญจนา อุปะละ อัยการจังหวัดเชียงราย นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ ปลัดจังหวัดเชียงราย และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน การเลือกตั้งดำเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามกฎหมาย

จังหวัดเชียงรายมีผู้สมัครรับเลือกในระดับอำเภอทั้งหมด 457 คน มารายงานตัวก่อนการลงคะแนน 454 คน ขาด 3 คน จากกลุ่มการศึกษา, กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการ และกลุ่มผู้ประกอบการวิชาชีพและอาชีพอิสระ มี 2 กลุ่มที่ไม่ต้องเลือกในรอบแรกเพราะมีผู้สมัครเพียง 4 คน ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม

จำนวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มมีดังนี้:

 • กลุ่มที่ 1: 27 คน
 • กลุ่มที่ 2: 14 คน
 • กลุ่มที่ 3: 38 คน (ไม่มารายงานตัว 1 คน)
 • กลุ่มที่ 4: 11 คน
 • กลุ่มที่ 5: 39 คน
 • กลุ่มที่ 6: 33 คน
 • กลุ่มที่ 7: 26 คน (ไม่มารายงานตัว 1 คน)
 • กลุ่มที่ 8: 8 คน
 • กลุ่มที่ 9: 18 คน
 • กลุ่มที่ 10: 17 คน
 • กลุ่มที่ 11: 8 คน
 • กลุ่มที่ 12: 4 คน (ไม่ต้องเลือกในรอบแรก)
 • กลุ่มที่ 13: 4 คน (ไม่ต้องเลือกในรอบแรก)
 • กลุ่มที่ 14: 42 คน
 • กลุ่มที่ 15: 49 คน
 • กลุ่มที่ 16: 32 คน
 • กลุ่มที่ 17: 39 คน
 • กลุ่มที่ 18: 7 คน
 • กลุ่มที่ 19: 31 คน (ไม่มารายงานตัว 1 คน)
 • กลุ่มที่ 20: 17 คน

รวมมีผู้สมัครทั้งหมด 457 คน มารายงานตัว 454 คน ขาด 3 คน

กกต.เชียงรายขอเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามและตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของผู้ได้รับเลือก หากพบว่ามีผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือผ่านแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด”