วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

เปิดสอบ ก.พ. 65 รับสมัครสอบในวันที่ 10 พ.ค.65 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ระบบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้าเพื่อเตรียมการสมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.
จะปิดปรับปรุงข้อมูลในวันที่ 9 พ.ค. 65 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
และจะเปิดระบบรับสมัครสอบในวันที่ 10 พ.ค.65 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ

คลิกสมัครที่นี่ https://job3.ocsc.go.th