ก.พ.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2564

0
123

ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2564

https://job.ocsc.go.th/

https://job2.ocsc.go.th/

อ้างอิง
https://ocsc2.job.thai.com/

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]