วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ทําพาสปอร์ต เชียงราย สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

ทําพาสปอร์ต เชียงราย สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

ท่านที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง สามารถเตรียมเอกสารประกอบให้พร้อม ก่อนเข้ามาติดต่อที่สำนักงานฯ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-175-375 ในวันและเวลาราชการ

หรือจองคิวออนไลน์ได้ที่ https://shorturl.asia/CM8ZU

ตรวจสอบ จองคิว ทําพาสปอร์ต เชียงราย

ตรวจสอบ https://www.qpassport.in.th


เอกสารประกอบการทําพาสปอร์ต ดูได้ที่นี่

ผู้ทำพาสปอร์ตอายุ 20 ปี ขึ้นไป

ทำพาสปอร์ตครั้งแรก 

 1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ขอพาสปอร์ต

พาสปอร์ตหมดอายุ

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. พาสปอร์ตเล่มที่หมดอายุ

พาสปอร์ตหาย

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ใบแจ้งความฉบับจริง

* ในกรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับข้อมูลภายในบัตรประชาชน ต้องนำเอกสารไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่


ผู้ทำพาสปอร์ตอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณี มาพร้อมบิดา มารดา)

อายุ 7 ปี ขึ้นไป 

 1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ขอพาสปอร์ต
 2. ทะเบียนบ้าน

อายุต่ำกว่า 7 ปี 

 1. สูจิบัตรตัวจริงของผู้ขอพาสปอร์ต
 2. บัตรประชาชนตัวจริงของบิดา มารดา (ชาวต่างชาติใช้พาสปอร์ต)
 3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์และอำนาจปกครองบุตร เช่น ทะเบียนสมรสบิดามารดา

กรณีบิดา หรือ มารดา มาไม่ได้ มีเอกสารเพิ่มเติมคือ 

 1. หนังสือยินยอมให้บุตรทำพาสปอร์ต
 2. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่บิดาและมารดาไม่มาแสดงตน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นพาเด็กมาทำพาสปอร์ต

กรณีอื่นๆ เช่น บิดา มารดา หย่าร้าง หรือ เสียชีวิต, บุตรบุญธรรม สามารถดูรายละเอียดเอกสารเพิ่มะเติมที่ https://consular.mfa.go.th