จองคิวทําพาสปอร์ต จังหวัดเชียงราย

0
1789

วิธีการยื่นขอทำพาสปอร์ต

1. รับบัตรคิว รอรับบริการทำพาสปอร์ต
2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ หรือสูติบัตรฉบับจริง และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อมาแสดงด้วย** หนังสือเดินทางเล่มเดิม (เฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งาน) หรือใบแจ้งความ (เฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานหาย)
3. กรอกเอกสารรายละเอียดต่างๆ เช่น ประวัติส่วนตัว บุคคลที่ติดต่อได้ ที่อยู่ในการจัดส่ง เป็นต้น
4. ทำการวัดส่วนสูง เก็บลายนิ้วมือ และถ่ายรูป 
5. ตรวจสอบข้อมูลและลงชื่อในคำร้อง และแจ้งความประสงค์ถ้าต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์ (+ 60 บาทค่าไปรษณีย์ด่วน)
6. ชำระค่าธรรมเนียม และเก็บใบนัดรับเล่มตามวันที่ เป็นอันเสร็จแต่จะใช้เวลานานเท่าไหร่ขึ้นกับจำนวนผู้รอคิวของวันนั้น

จองคิวทําพาสปอร์ต สำนักงานหนังสือเดินทางสาขา เชียงราย

สำนักงานหนังสือเดินทางสาขา เชียงราย
ที่อยู่
 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100โทร 053-175375 
เวลาทำการ 08 :30 – 16:30 น.
Facebook :www.facebook.com/passport.chiangrai/
แผนที่ :สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]