วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

สอบ ก.พ. 2565 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 สิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนพลาด

สอบ ก.พ.2565 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 09.00 – 12.00 น

“สอบ ก.พ.2565” หลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เปิดดำเนินการสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 และเปิดดำเนินการสอบ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดเผย 4 เรื่องสำคัญที่ควรรู้ ในการสอบ ก.พ.2565 ซึ่งผู้เข้าสอบ จะต้องอัปโหลดรูปถ่าย ซึ่งถ้าหากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้ในวันดังกล่าว 

ขั้นตอนการค้นหาสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ คลิกที่นี่

 1. เลือกเมนู ค้นหาสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกรหัสตัวเลข
 3. กดปุ่มพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 4. ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

ระเบียบการสอบ ก.พ.2565

สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ 

 • ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า
 • ปากกา
 • ยางลบ

เอกสารที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ ก.พ.2565

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 2. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
 3. ใบอนุญาตขับรถ หรือ
 4. หนังสือเดินทาง หรือ
 5. บัตรประจำ ตัวข้าราชการกลาโหม หรือ
 6. บัตรประจำ ตัวทหารกองประจำการ หรือ
 7. เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน

4 เรื่องต้องรู้วัน สอบ ก.พ.2565

1. อัปโหลดรูปดีไม่มีเบลอ รูปถ่ายที่อัปโหลด ต้องเป็นรูป ดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรง
 • ไม่สวมหมวก
 • ไม่สวมแว่นดำ
 • พื้นหลังไม่มีลวดลาย
 • ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
 • ขนาดไฟล์ 40-100 kb ประเภทไฟล์ JPG เท่านั้น

ทั้งนี้ หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้

2. บัตรประจำตัวสอบ 

 • ปริ๊นท์บัตรประจำตัวสอบ “สีหรือขาวดำก็ได้” จากเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th คลิกที่นี่ ลงชื่อและตรวจสอบว่ามีความคมชัด ไม่เบลอ

3. เมื่อถึงสนามสอบ 

ก่อนเข้าห้องสอบแสดง

 • บัตรประจำตัวสอบ
 • บัตรแสดงตน

– บัตรประจำตัวประชาชน
– ใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
– หนังสือเดินทางฉบับจริง
– เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

 • ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสนามสอบ

4. สิ่งของที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ

 • เครื่องมือสื่อสาร
 • เครื่องบันทึกภาพ / เครื่องบันทึกเสียง
 • เครื่องคิดเลข อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • นาฬิกาทุกชนิด 
 • เอกสาร ตำราหนังสือ 
 • กระเป๋า

ก.พ. คืออะไร ใครบ้างที่ควรสอบ ก.พ.

ก.พ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “สอบ ก.พ.” อยู่บ่อย ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องสอบวิชาต่อไปนี้

 1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 2. วิชาทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ดังนั้น ผู้ที่สนใจอาชีพสายงานราชการ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบระบบกลาง ภาค ก ของ ก.พ. ก่อนที่จะไปยื่นสมัครสอบคัดเลือกตามหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของแต่ละหน่วยงาน


ขั้นตอน และวิธีสมัครสอบ ก.พ.

สำหรับระดับวุฒิการศึกษาของผู้ที่สามารถสมัครสอบ ก.พ. ทางสำนักงาน ก.พ. ระบุว่า ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา โดยสามารถดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 

 1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th คลิกเลือกหัวข้อ “สมัครสอบ” เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้น คลิกเลือกหัวข้อย่อย “สมัครสอบ”
 2. กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ เลือกรอบสอบ และเลือกศูนย์สอบที่ต้องการ โดยระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้อัตโนมัติ
 3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบ File ได้
 4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เป็นเงินจำนวน 330 บาท ภายในเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นใบสมัครสอบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 5. การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
 6. หลังชำระเงินแล้ว 1 วัน ให้เข้าตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ โดยสามารถอัปโหลดรูปถ่ายเพิ่มได้ หากไม่มีรูปถ่าย จะไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
 7. พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ พร้อมลงลายมือชื่อ หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ