วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

เชิญเที่ยวเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า และกาแฟดอยแม่สลอง ครั้งที่ 25

เทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า และกาแฟดอยแม่สลอง ครั้งที่ 25

ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

พบกับ สินค้าท้องถิ่น ชาและกาแฟ ขึ้นชื่อดอยแม่สลอง อาหารชนเผ่าที่เป็นเอกลักษณ์ การประกวดธิดาชนเผ่า และการแสดงอีกมายมาย

88 หมู่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

แผนที่