ออกแบบและสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “ศิลปะเพื่อลมหายใจ Chiang Rai Art for Air”

0
73
Chiang Rai Art for Air

ออกแบบและสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “ศิลปะเพื่อลมหายใจ Chiang Rai Art for Air”

มาอีกแล้วกิจกรรมดีๆในเชียงรายอาร์ตเฟสติวัล !!!

การแข่งขัน : ออกแบบและสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย
ภายใต้แนวคิด “ศิลปะเพื่อลมหายใจ Chiang Rai Art for Air

ขอเชิญกลุ่มเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่ม/ชมรมที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์
ร่วมส่งผลงานสเก็ตช์ (แบบร่าง) การออกแบบประติมากรรมร่วมสมัย ในรูปแบบสร้างสรรค์ โดยใช้วัสดุเหลือใช้ รีไซเคิล วัสดุจากธรรมชาติ ที่สามารถสร้างสรรค์ได้จริง เพื่อถ่ายทอดความงดงามของศิลปะในรูปแบบร่วมสมัยภายใต้แนวคิด “ศิลปะเพื่อลมหายใจ Chiang Rai Art for Air” ในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยเชียงราย ครั้งที่ 3 Chiang Rai Art festival 2023 : Art camp Art fest. ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โครงการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) ขัวศิลปะแห่งใหม่

กฎ-กติกา การเข้าร่วมการแข่งขัน
– เป็นการรวมกลุ่มของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนศิลปินทั่วไป หรือกลุ่ม/ชมรมที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่เกิน 10 คน ต่อการยื่นแบบ 1 ผลงาน
– การออกแบบ ร่างแบบประติมากรรมจะต้องเป็นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานได้จริง จากวัสดุเหลือใช้ รีไซเคิล หรือวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
– ขนาดของผลงานที่ออกแบบเพื่อสร้างประติมากรรมจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 2.5 เมตร X ยาว2.5 เมตร x สูง 3 เมตร ทั้งนี้ขอให้ระบุพื้นที่โดยรวมของจุดสร้างสรรค์ผลงานเพื่อจัดทำภูมิทัศน์
– แนวคิดของการสร้างสรรค์โดยถ่ายทอดความงดงามของศิลปะในรูปแบบร่วมสมัยภายใต้แนวคิด “ศิลปะเพื่อลมหายใจ Chiang Rai Art for Air”
– เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแบบแล้วนั้น 10 ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะต้องสร้างสรรค์ผลงานในระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 (ระหว่างช่วงเทศกาลฯ) ในลักษณะของกิจกรรมอาร์ตแคมป์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตลอดเวลาที่กำหนด ถึงช่วงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อทำการตัดสินและประกาศผลรางวัล
– 10 ทีมที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จะได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวน ทีมละ 3,000 บาท
– ส่งแบบร่างและกรอกใบสมัครผ่าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ ขัวศิลปะ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผล 10 ทีม 19 กุมภาพันธ์ 2566
– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท / เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง เงินรางวัล 3,000 บาท /เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง เงินรางวัล 2,000 บาท /เกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท / เกียรติบัตร

ติดต่อสอบถามรายละเอียด สมาคมขัวศิลปะ 053-166623

รายละเอียด https://www.facebook.com/ArtBridgeChiangRai

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]