วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ตารางวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 2566 ของจังหวัดเชียงราย

ตารางวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 2566 ของจังหวัดเชียงราย

ตารางวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี2566

สำหรับการตรวจเลือกทหารกองประจำการที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2566 ซึ่งปีนี้ยังไม่มีการรายงานยอดจำนวนเกณฑ์ทหารที่ชัดเจน แต่จากรายงานตัวเลขจำนวนทการเกณฑ์ย้อนหลัง 3 ปีมีจำนวนลดลงต่อเนื่อง เช่นปี 2563 จำนวน 97,324 นาย, ปี 2564 จำนวน 97,558 นาย และปี 2565 จำนวน 58,330 นาย

ทั้งนี้การเกณฑ์ทหารเป็นที่ถกเถียงในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ว่าควรมีรูปแบบอย่างไร เพราะบางส่วนมองว่าเป็นการเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ แต่ในอีกมุมหนึ่งก็ยังยืนยันเรื่องความจำเป็นของกำลังพล อย่างไรก็ตามในปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่จะมีการเลือกตั้ง และมีพรรคการเมืองต่างเสนอนโยบายการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร และปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบสมัครใจ

ตารางวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี2566 ของจังหวัดเชียงราย

ที่มา สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงราย