วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

สกายวอล์คผาเงาสามแผ่นดิน วัดพระธาตุผาเงา พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยว

สกายวอล์คผาเงาสามแผ่นดิน วัดพระธาตุผาเงา พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยว

สกายวอล์คผาเงาสามแผ่นดิน วัดพระธาตุผาเงา พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยว

สกายวอล์คผาเงาสามแผ่นดิน วัดพระธาตุผาเงา พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปใช้บริการได้แล้ว หลังจากการเปลี่ยนแผ่นกระจกและการทดสอบการรับน้ำหนักของกระจกเป็นที่เรียบร้อย

โดยกระจกแผ่นที่เกิดรอยร้าว เมื่อเปลี่ยนแล้วได้นำมาติดตั้งไว้ บริเวณจุดถ่ายภาพเช็คอิน ก่อนเข้าอาคารจุดพักรอ เพื่อให้ได้พิสูจน์ว่ากระจกแม้จะแตกร้าวยังสามารถรับน้ำหนักได้โดยไม่หัก…

อย่าลืม! สวมแมสก์เมื่อไปกิจกรรมกลางแจ้งนอกบ้าน จะได้สุขสำราญท่องเที่ยวปลอดภัย เพื่อที่จะทำให้ไม่มีพิษภัยต่อปอด… ด้วยความปรารถนาดีพร้อมทั้งห่วงใยและใส่ใจในคุณภาพชีวิตต่อทุกๆ ท่าน

สกายวอล์คผาเงาสามแผ่นดิน วัดพระธาตุผาเงา พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยว
สกายวอล์คผาเงาสามแผ่นดิน วัดพระธาตุผาเงา พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยว