วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เส้นทางไปวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เส้นทางไปวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เส้นทางไปวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุผาเงา ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามกับประเทศลาว อยู่ในหมู่บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ทั้งหมด 743 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเล็กๆ ทอดยาวลงมาตั้งแต่บ้านจำปี ผ่านบ้านดอยจัน และมาสิ้นสุดที่บ้านสบคำ แต่ก่อนชาวบ้านเรียกดอยลูกนี้ว่า “ดอยคำ” แต่ต่อมาช่วงหลังๆ ชาวบ้านเรียกว่า “ดอยจัน”

เส้นทางไปวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน…ต้อนรับทุกท่านสู่ประตู สะพานกระจกชมธรรมชาติ ”สกายวอล์คผาเงาสามแผ่นดิน” ด้วยน้ำใจไมตรีอันดีงาม

สกายวอล์คผาเงาสามแผ่นดิน
สกายวอล์คผาเงาสามแผ่นดิน

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

หมู่ที่ 5 391 ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

โทร 053 777 151

เว็บไซต์

เส้นทาง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง