วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

เชียงราย เข้าชิงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ยูเนสโก ปี 2566

วันนี้ 3 สิงหาคม 2566 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.กล่าวว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอจังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนประเทศไทยยื่นเอกสารสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ประจำปี 2566

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอจังหวัดเชียงรายและจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าชิง “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” ของยูเนสโก ปี 2566 ลุ้นประกาศผลเดือนตุลาคมนี้

  • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกได้เลือกจังหวัดเชียงรายและจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกปี 2566
  • จังหวัดเชียงรายจะสมัครเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ และจังหวัดสุพรรณบุรีจะสมัครเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี
  • อพท.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาและยกระดับเมืองทั้ง 3 เมือง ได้แก่ จังหวัดน่าน ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (City of Crafts & Folk Art) จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านดนตรี (City of Music) และจังหวัดเชียงราย ด้านการออกแบบ (City of Design)
  • อพท.ได้ดำเนินการผลักดันเมืองไปสู่ความสำเร็จ ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก หรือ City of Crafts & Folk Art ในปี 2562 และจังหวัดเพชรบุรี เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร หรือ City of Gastronomy ในปี 2564
  • ประกาศผลเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกจะประกาศในเดือนตุลาคม 2566