กิจกรรมเปิดสวนทุเรียนและของดีตำบลห้วยไคร้ บ้านสันต้นปุย อ.แม่สาย

0
4

ทุเรียนนางนอนบ้านสันต้นปุย อำเภอแม่สาย สร้างรายได้สู่ชุมชน สวนทุเรียนนางนอน หมู่5 บ้านสันต้นปุย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อบต.ห้วยไคร้ ร่วมกับ อบจ.เชียงราย และ ททท.สำนักงานเชียงราย ขอเชิญเที่ยวงาน “กิจกรรมเปิดสวนทุเรียนและของดีตำบลห้วยไคร้”

ภายใต้โครงการสนับสนุน
การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มผู้ปลูกทุเรียน หมู่5 บ้านสันต้นปุย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เปิดสวนทุเรียนนางนอน ของดีตำบลห้วยไคร้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับทุเรียนนางนอน (ชื่อเรียกตามท้องถิ่น) เกษตรกรตำบลห้วยไคร้ ได้ทดลองปลูกต้นทุเรียนภายในระยะเวลา 5 ปี พบว่า ทุเรียนนางนอนได้ให้ผลผลิตแต่ยังมีจำนวนที่น้อย เกษตรกรจึงมั่นใจว่าในพื้นที่ของตนว่าสามารถทำการปลูกทุเรียนนางนอนได้ และในปีที่6 พ.ศ.2566 ปรากฏว่าทุเรียนนางนอนได้ออกผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ และสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรบ้านสันต้นปุย

กลุ่มเกษตรกรบ้านสันต้นปุยกว่า 40 ราย โดยมีนายจำรัส กิติศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ (อดีตเกษียณอายุราชการ) หนึ่งในผู้ประสบความสำเร็จในการปลูกต้นทุเรียนดอยนางนอน ผลผลิตออกเป็นปีที่ 2 ปลูกมา 6 ปี ต้นกำลังงาม เนื้อกรอบนอกนุ่มในเหลืองปานกลางหอมอ่อนๆ นิยมออกในช่วงกรกฎาคม ถึง ต้นกันยายน

โดยนางสาววรนัน รัตรวิภัคกุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ร่วมกับ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย กำหนดเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ และธรรมชาติของดอยขุนน้ำนางนอน

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]