วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

เปิดเส้นทางใหม่ สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่ 2 – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง EV Bus ChiangRai

เปิดเส้นทางใหม่ สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่ 2 – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมกับอัพเดตตารางเวลาเดินรถใหม่ สามารถโหลดแอพ เพื่อติดตามรถของเราได้แบบ Real time

โหลดแอพ ViaBus App Store

โหลดแอพ ViaBus Google Play

รถขนส่งสาธารณะ อีวีบัส เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 2 – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Facebook : EV Bus ChiangRai