วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

เทศบาลนครเชียงราย เปิดให้บริการนั่งรถโค้ชฟรี เดินป่าคีรีชัยยามะ ดอยสะเก็น ขึ้นสกายวอร์คชมเมืองเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายได้เพิ่มจุดเช็คอิน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย โดยให้บริการนั่งรถโค้ชฟรี เดินป่าคีรีชัยยามะ ขึ้นสกายวอร์คชมเมืองเชียงราย

ป่าดอยสะเก็น หรือ “คีรีชัยยามะ” เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับโลก ที่ยูเนสโก้ UNESCO ได้ยกให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นเมืองแห่งการเรียน โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้เพิ่มจุดเช็คอินใหม่ป่าใจกลางเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงราย

  • บริการรถโคชไฟฟ้า(coach) ฟรี
  • ขึ้นสกายวอร์ค Sky Walk ชมทัศนียภาพ สามารถมองเห็นวิวตัวเมืองเชียงรายอย่างสวยงาม
  • ศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าคีรีชัยยามะ
  • ขอพรพระธาตุดอยสะเก็น
  • ชม ชิม ชอปสินค้าวิสาหกิจชุมชนดอยสะเก็น
  • ศูนย์เรียนรู้นอกห้องเรียนดูรังผึ้งหลวง ที่ทำรังบนต้นยวนผึ้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย โทร. 053-711952