วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

สกายวอล์คดอยสะเก็น (คีรีชัยยามะ) ชุมชนดอยสะเก็น มุมอันซีนแห่งใหม่ของเชียงราย

สกายวอล์คดอยสะเก็น (คีรีชัยยามะ) ชุมชนดอยสะเก็น มุมอันซีนแห่งใหม่ของเชียงราย

สกายวอล์คดอยสะเก็น (คีรีชัยยามะ) ชุมชนดอยสะเก็น มุมอันซีนแห่งใหม่ของเชียงราย

ความสำคัญของสกายวอล์คดอยสะเก็น (คีรีชัยยามะ)

สกายวอล์คดอยสะเก็น (คีรีชัยยามะ) ชุมชนดอยสะเก็นเป็นจุดเช็กอินใหม่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 400 เมตร ทำให้เราสามารถชมวิวตัวเมืองเชียงรายอย่างสวยงามได้ และยังสามารถชมธรรมชาติของป่าดอยสะเก็น ดูรังผึ้งหลวง และนั่งเล่นในสกายวอล์คได้อย่างสะดวกสบาย

การก่อสร้างของสกายวอล์คดอยสะเก็น (คีรีชัยยามะ)

การก่อสร้างสกายวอล์คดอยสะเก็น (คีรีชัยยามะ) ชุมชนดอยสะเก็นเสร็จสมบูรณ์แล้วเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีทางเดินออกเป็น 2 ช่องทาง ทั้งช่องทางที่มีพื้นปกติและช่องทางที่มีพื้นกระจกพิเศษ ซึ่งทั้งสองช่องทางสามารถชมวิวตัวเมืองเชียงรายได้อย่างดี

ความสำคัญของสกายวอล์คดอยสะเก็น (คีรีชัยยามะ) ต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

สกายวอล์คดอยสะเก็น (คีรีชัยยามะ) ชุมชนดอยสะเก็นมีเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนดอยสะเก็นและจังหวัดเชียงราย โดยหลังจากการสร้างเสร็จสมบูรณ์ การบริหารจัดการของสกายวอล์คดอยสะเก็นจะมีการดำเนินการโดยชุมชนเองและเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งจะเป็นการส่งมอบงานให้แก่ประชาชนเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมด

สรุป

สกายวอล์คดอยสะเก็น (คีรีชัยยามะ) ชุมชนดอยสะเก็นเป็นจุดชมวิวที่สวยงามในเขตเทศบาลนครเชียงราย ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 400 เมตร โดยที่เราสามารถชมวิวตัวเมืองเชียงรายและธรรมชาติป่าดอยสะเก็นได้อย่างสะดวกสบาย สกายวอล์คดอยสะเก็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมใหม่ที่สามารถเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนดอยสะเก็นและจังหวัดเชียงรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ