วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว เชียงราย กรกฎาคม – กันยายน 2567

ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว เชียงราย กรกฎาคม – กันยายน 2567

กรกฎาคม

  • 3-7 ก.ค. 67: “แอ่วม่วน ถิ่นผ้า” การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนถิ่นกินอร่อย (ติดต่อ: เทศบาลตำบลแม่สาย 053-731288)
  • 19-20 ก.ค. 67: งานเทศกาลทุเรียนและของดีตำบลช่วยซาย (ติดต่อ: อบต.ช่วยซาย 053-763543)
  • 19-28 ก.ค. 67: ดอกไม้ในสายฝน เชียงรายดอกไม้งาม (ติดต่อ: เทศบาลนครเชียงราย 053-711333)

สิงหาคม

  • ต้นเดือน: วันผ้าไหม กระท้อนของดีตำบลช่วยไทย (ติดต่อ: เทศบาลตำบลช่วยไทย 053-678382)
  • 10-11 ส.ค. 67: AKHA TRAIL 2024 (ติดต่อ: โรงเรียนบ้านผา อ.แม่สาย)
  • 23 ส.ค. – 1 ก.ย. 67: งานเทศกาลสะล้อซอซึงและงานกาชาดอำเภอเวียงแก่น 2567 (ติดต่อ: ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น 053-608219)
  • 30 ส.ค. – 1 ก.ย. 67: CHIANG RAI FASHION TO THE WORLD “FASHION ON THE ROAD IND” (ติดต่อ: ททท.สำนักงานเชียงราย 053-744674-5)
  • 7-8 ส.ค. 67: เทศกาลไหว้สาพระเจ้ากระจุกกระบอกไม้ไผ่ บ้านห้วยส้าน (ติดต่อ: อบต.แม่หนองใน 053-730322)

ช่วงสิงหาคม – กันยายน

  • ประเพณีเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะ (ติดต่อ: อบต.โป่งงาม 053-709582)

ปลายเดือนกันยายน

  • ประเพณีตานข้าวใหม่ (ติดต่อ: เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 053-646569)

ที่มา ททท. สำนักงานเชียงราย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 (ติดต่อ: 053-744674-5)