วันศุกร์, 1 มีนาคม 2567

รายงานสถานการณ์จุดความร้อนและค่าฝุ่น pm 2.5 เชียงราย วันนี้

ค่าฝุ่น pm 2.5 เชียงราย วันนี้

รายงานสถานการณ์จุดความร้อนและคุณภาพอากาศเชียงราย ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09:00 น.

รายงานค่าฝุ่น pm 2.5 เชียงราย วันนี้

ค่าฝุ่น pm 2.5 เชียงราย วันนี้ อ.เมือง

คุณภาพอากาศ บริเวณ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.เวียง อ.เมือง, เชียงราย พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 24 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก

คุณภาพอากาศบริเวณ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

่าฝุ่น pm 2.5 เชียงราย วันนี้ บริเวณ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย, เชียงราย

คุณภาพอากาศจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย, เชียงราย พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

คุณภาพอากาศบริเวณ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย, เชียงราย

ค่าฝุ่น pm 2.5 เชียงราย วันนี้ บริเวณ ต.เวียง อ.เชียงของ, เชียงราย

คุณภาพอากาศ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.เวียง อ.เชียงของ, เชียงราย พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 28 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

คุณภาพอากาศบริเวณ ต.เวียง อ.เชียงของ, เชียงราย

ที่มา กรมควบคุมมลพิษ

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]