วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ค่าตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2565

แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

งานบริการตรวจสุขภาพได้แก่ ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพสมัครงาน(ทั้งในและต่างประเทศ) ตรวจสุขภาพศึกษาต่อ(ทั้งในและต่างประเทศ) ตรวจสุขภาพประกันชีวิต,อุปสมบท ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ รวมทั้งตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว สนใจเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพหรือมีปัญหาสุขภาพใดๆ ติดต่อสอบถามเราได้นะคะ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย

ทำไมต้องมาตรวจสุขภาพประจำปี

เริ่มตรวจอายุเท่าไร

ตรวจอะไรบ้าง

ควรเตรียมตัวอย่างไร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่…

งานตรวจสุขภาพ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 2 (ตึกเหลือง) ชั้น 2

เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. โทร 053910600 ต่อ 7500, 7502

Facebook@HealthCheckupCRH


โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

การตรวจสุขภาพคือ การตรวจเช็กสุขภาพในขณะที่ผู้รับการตรวจยังรู้สึกสบายดี ไม่มีอาการหรือความผิดปกติเกี่ยวข้องกับการตจรวจนั้นแต่อย่างใด

สำหรับคนที่ไปหาหมอเมือ่มีอาการเจ็บป่วยหรือไปหาหมอเพื่อรักษาโรค ไม่เข้าข่ายเป็นการตรวจสุขภาพหากแต่เป็น การตรวจวินิจฉัยโรค หรือ การตรวจรักษาโรค

ฉะนั้นหากท่านที่มีโรคประจำตัว ท่านต้องการตรวจโรคเดิมแนะนำให้พบแพทย์ผู้ทำการรักษาท่านเดิมเพื่อรักษาต่อเนื่อง

ท่านที่มีอาการผิดปกติควรตรวจกับแพทย์ตามแผนกที่เหมาะสม เช่น ปวดเข่า เข่าเสื่อม ควรตรวจกับแพทย์โรคกระดูกและข้อ หรือหากท่านไม่ทราบว่าจะต้องตรวจแผนกใด ท่านอาจแจ้งพยาบาลหน่วยคัดกรอง เพื่อแนะนำแพทย์แผนกที่เหมาะสมให้แก่ท่านได้

เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจมาตรวจสุขภาพกันนะคะ


ข้อมูลเมื่อปี 2018 จากลิงก์นี้ https://www.facebook.com/HealthCheckupCRH/posts/1785043731554755/

อ้างอิง
https://www.facebook.com/HealthCheckupCRH/