วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ตรวจสอบค่าน้ําประปา ออนไลน์ 2565 ได้ที่นี่

รู้หรือไม่??? ตรวจสอบค่าน้ำประปา ทางเว็บไซต์ก็ได้นะ ❤

1. เข้าไปที่ www.pwa.co.th

2. ไปที่เมนู “ตรวจสอบค่าน้ำ” (https://checkwater.pwa.co.th/login.php)

3. ลงทะเบียนให้เรียบร้อย

4. ตรวจสอบค่าน้ำ และพิมพ์ใบแจ้งหนี้เพื่อนำไปชำระตามช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

* ถ้าเกินกำหนด ต้องติดต่อชำระที่ กปภ.สาขา เท่านั้นนะคะ

ดาวนโหลดคู่มือการใช้งาน ได้ที่นี่ >>>

https://checkwater.pwa.co.th/checkwater/ebook/manual.pdf

ตรวจสอบค่าน้ําประปา ออนไลน์

https://checkwater.pwa.co.th