ของฝากจากเชียงราย ซื้ออะไรไปฝากเพื่อนดี

0
937

สวัสดีครับวันนี้เชียงราย108 อยากจะมาแนะนำสินค้า อาหาร ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นที่นิยมเป็นของฝากจากเชียงราย มาฝากกันครับ

หมูยอ ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม

เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของเชียงราย มีรสชาติกลมกล่อม ทำจากเนื้อหมูล้วนและไม่ใส่สารกันบูดวิธีเลือกซื้อ ดูวันผลิต-วันหมดอายุและสีสันของอาหารว่าเป็นสีธรรมชาติ ไม่สดหรือซีดจนเกินไปน้ำพริกหนุ่มแบบนี้ ถ้ารับประทานไม่หมดต้องเก็บเข้าตู้เย็นเพราะเสียง่าย สำหรับแคบหมูหรือหนังพอง มีขายทั่วไป ทั้งหนังพองแบบไม่ติดมัน ที่ชิ้นเล็ก กรอบ และชนิดชิ้นใหญ่ติดมัน แล้วแต่คนชอบวิธีเลือกซื้อ น้ำพริกหนุ่มที่ตักจำหน่ายครั้งละมากๆ หลายเจ้ามักใส่สารกันบูด ควรสอบถามให้แน่ใจ เลือกที่ทำใหม่ๆ ไม่มีกลิ่นบูด ส่วนแคบหมู ถ้าทำจากหมู มักจะมีสีออกน้ำตาล ถ้ามีสีขาวสะอาด จะทำมาจากเนื้อควาย ต้องสอบถามให้แน่ใจ เลือกซื้อจากร้านที่ทอดใหม่ๆ

ผลิตภัณฑ์ดอยตุง

นอกจากพีชผักผลไม้เมืองหนาวแล้ว ผลิตผลขึ้นชื่อของโครงการคือกาแฟดอยตุงเป็นกาแฟพันธุ์อะราบิกาคุณภาพสูงซึ่งใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตวิธีเลือกซื้อ

พิจารณาวันเดือนปีที่ผลิต และการบรรจุถุงที่อยู่ในสภาพไม่ฉีกขาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นงานฝีมือที่มีการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ

จากธรรมชาติ เรื่องราวของชีวิตผู้คน และวัฒนธรรมอันหลากหลายแห่งชนเผ่าของชุมชนบนดอยตุง โดยการผลิตทุกขั้นตอนให้ความสำคัญต่อผลกระทบอันจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 

และทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ของดอยตุงมีหลากหลายประเภท อาทิ ผ้าและพรมทอมือ ของตกแต่งบ้าน เครื่องเคลือบดินเผา ผลิตภัณฑ์กระดาษสา เสื้อผ้าสำเร็จรูปและของแฟชั่น

ผ้าทอไทลื้อ

เป็นผลผลิตจากบ้านศรีดอนชัย และบ้านหาดบ้าย อ. เชียงของ ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์คือลายแซง 

เน้นสีดำ แดง และขาววิธีเลือกซื้อ ดูความแน่นของเนื้อผ้า ความสม่ำเสมอของสี และความสมบูรณ์ของลวดลาไทลื้อ คือ กลุ่มชาติพันธุ์ไทกลุ่มหนึ่งที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในเขตสิบสองพันนา (ปัจจุบันอยู่ในเขตมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) ชาวไทลื้อได้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานหลายครั้ง ในประเทศไทย ชาวไทลื้อได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ น่าน และลำปางการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ไทลื้อ คือ ผ้าซิ่นของผู้หญิงไทลื้อที่เรียกว่า “ซิ่นตา” ซึ่งเป็นผ้าซิ่นที่มี ๒ ตะเข็บมีลักษณะโครงสร้างประกอบด้วย ๓ ส่วนคือ หัวซิ่นสีแดง ตัวซิ่นลายขวางหลากสีต่อตีนซิ่นสีดำ ความเด่นอยู่ที่ตัวซิ่นซึ่งมีริ้วลายขวางสลับสีสดใส และตรงช่วงกลางมีลวดลายที่ทอด้วยเทคนิคขิด จก เกาะหรือล้วง เป็นลายรูปสัตว์ในวรรณคดี ลายพรรณพฤกษา และลายเรขาคณิต เอกลักษณ์การทอผ้าที่สำคัญของกลุ่มชนนี้ คือ การทอผ้าด้วยเทคนิค เกาะหรือล้วง (Tapestry Weaving) หรือที่เป็นที่รู้จักกันว่า “ลายน้ำไหล” ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความยุ่งยากซับซ้อน แต่ทำให้เกิดลวดลาย และสีสันที่งดงามแปลกตา และเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นเฉพาะกลุ่มที่แตกต่างจากผ้าซิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทกลุ่มอื่นๆ นอกจากผ้าซิ่นแล้ว ชาวไทลื้อยังทอผ้าชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น ผ้าหลบในปัจจุบันมีชุมชนไทลื้อที่มีความสามารถทอผ้าเกาะล้วง แบ่งได้ ๓ กลุ่ม คือ ๑. กลุ่มไทลื้อ อำเภอเชียงของอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ๒. กลุ่มไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และ ๓. กลุ่มไทลื้อ อำเภอปัว อำเภอทุ่งช้างและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ลิ้นจี่

ลิ้นจี่ของ จ.เชียงราย ถือว่ามีคุณภาพและมีปริมาณมากที่สุดของประเทศ มีพื้นที่ปลูกครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอกว่า 32,269 ไร่ ผลผลิตออกสู่ตลาดปีละกว่า 

15,839 ตัน ส่วนสับปะรดนางแล มีคุณสมบัติเด่นที่มีรสหวานกลิ่นหอมพื้นที่ปลูกประมาณ 11,469 ไร่ มีผลผลิตปีละไม่ต่ำกว่า 34,407 ตัน ทำรายได้ให้แก่ชาวสวนผู้ปลูกสับปะรดกว่า 350 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นลิ้นจี่ เป็นชื่อของผลไม้ประเภทผลเดี่ยวซึ่งมีลักษณะเปลือกสีแดงชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์ SAPINDACEAE (ซึ่งก็คือวงศ์เดียวกับเงาะและลำไยนั้นเอง) ลิ้นจี่นั้นเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยให้ผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุนจึงถือว่าเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยที่สามารถนำผลผลิตที่ได้มาจำหน่ายในรูปของผลไม้สดและผลไม้แปรรูป ปัจจุบันนี้ลิ้นจี่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความหลากหลายขึ้นเรื่อยๆจากสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีอยู่แล้ว

งานหัตถกรรมชาวไทยภูเขา

เป็นของฝากที่ได้รับความนิยมเพราะมีความประณีตงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีให้เลือกซื้อมากมายหลายประเภทเช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับผ้าปัก ผ้าทอ กระเป๋าวิธีเลือกซื้อ เลือกซื้อตามประโยชน์ใช้สอยและรสนิยม พิจารณาความประณีตของงาน หัตถกรรม (Handicraft) คือ งานช่างที่ทำด้วยมือหรืออุปกรณ์ง่าย ๆ อาศัยทักษะและเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก โดยทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและศาสนา สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก หรือผลิตด้วยเครื่องจักร ไม่เรียกว่าหัตถกรรม

ดูของฝากจากเชียงรายผ่านโซเชียล

https://goo.gl/maps/4zCQSdvTK5DRi5uY8
https://shopee.co.th/
https://www.lazada.co.th

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]