วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า บ้านจะแล

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า บ้านจะแล ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย(บ้านจะแล) ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะทางจากจังหวัด ประมาณ 18 กิโลเมตร เส้นทางการเดินทาง โดยรถยนต์ 

ลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์ สร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี 2545 โดยศูนย์วัฒนธรรมกระจกเงา ร่วมกับชาวบ้าน บ้านจะแล ในพิพิธภัณฑ์แสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนเผ่า อาข่า ลาหู่ ลีซู อื่น ๆ และนอกจากนี้สามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ้านจะแล ซึ่งเป็นชนเผ่าลาหู่ 
– วันเวลาทำการ ทุกวัน เวลา 08.00 น. – 19.00 น. 
– อัตราค่าธรรมเนียม 20 บาท 

สถานที่ตั้ง: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

โทร: 053-737359-11 (อบต.แม่ยาว)

เว็บไซต์ :: http://www.maeyaomail.com

อ้างอิง: https://www.cots.go.th/travelview/detail.php?id=125