เที่ยวบ้านศรีดอนชัย ชุมชนไทลื้อที่ใหญ่ที่สุดของเชียงราย

0
30

เที่ยวบ้านศรีดอนชัย ชุมชนไทลื้อที่ใหญ่ที่สุดของเชียงราย

สำหรับการเดินทางนั้น ในบางครั้งความรู้สึกประทับใจก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิวที่เราได้เห็นตรงหน้า แต่ความประทับใจอาจจะเกิดขึ้นได้กับประสบการณ์ที่เราได้พบเจอ เช่นในครั้งนี้ที่เราได้มีโอกาสไปเที่ยวชมชุมชนบ้านศรีดอนชัย ชุมชนไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา และเป็นชุมชนไทลื้อที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

ผู้คนมักกล่าวกันว่ามาเที่ยวบ้านศรีดอนชัยเหมือนได้ไปสิบสองปันนา ก็เพราะว่าที่นี่มีประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ได้หมุนเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมเมือง ผู้คนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามในแบบไทลื้อให้เราได้เห็นกัน

ข้อมูลสถานที่

ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ

ลักษณะเด่น

ชาวไทลื้อในหมู่บ้านศรีดอนชัยมีความเป็นเอกลักษณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นภาษาไทลื้อที่ใช้สื่อสารกัน การแต่งกายด้วยผ้าทอไทลื้อที่ทอเองมีความประณีตและสวยงาม อีกทั้งยังมีการละเล่น ความเชื่อและพิธีกรรมที่แตกต่างกับที่อื่น เช่น พิธีกำบ่อ พิธีสืบชะตา เป็นต้น

ประวัติ

หมู่บ้านศรีดอนชัยตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนอยู่ในจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ตำบลศรีดอนชัย ในอำเภอเชียงของ หมู่บ้านศรีดอนชัยนี้เป็นหมู่บ้านที่ชนเผ่าไทลื้ออาศัยอยู่ เดิมชาวไทลื้อในหมู่บ้านศรีดอนชัยนั้นมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีนตอนใต้ ต่อมาการทำมาหากินเริ่มฝืดเคืองเพราะมีประชากรเพิ่มขึ้นแต่ทรัพยากรลดลง จนมาถึงปีพุทธศักราช 1428 ได้มีการอพยพโดยการนำของพญาแก้วออกจากเมืองอูเหนือไปยังดอยหลักคำที่ตั้งอยู่ในเขต จีน-ลาว อาศัยอยู่ในที่ดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี ต่อมาในปีพุทธศักราช 2429 ได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขง(อำเภอเชียงของในปัจจุบัน)

สถานที่ติดต่อ ชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย ตำบล: ศรีดอนชัย อำเภอ: เชียงของ จังหวัด: เชียงราย 57140

โทร  089 777 3510

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]