วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

จุดชมวิวห้วยทรายมานและบ้านทุ่งซาง

30 เม.ย. 2023
383

จุดชมวิว ห้วยทรายมาน อ.เชียงของ อยู่บริเวณ กม.12 ระยะทางจากทาง อ.เชียงแสน มุ่งหน้าเข้า อ.เชียงของ อีกราวๆ 13 กม. ด้านซ้ายมือจะเป็น อ่าว แม่น้ำโขง ที่มีขนาดกว้างกว่าลำน้ำโขงส่วนอื่นๆ เป็น จุดชมวิวห้วยทรายมาน ซึ่งเป็นชื่อเรียกลำห้วยที่ไหลทอดมาจากเทือกเขาสูง“ดอยหลวง”ไหลลงสู่ลำโขง จุดชมวิวห้วยทรายมาน ตั้งอยู่บนยอดเขา สูง สามารถมองเห็นทิวทันศ์ระยะไกล มองเห็น 2 ฝั่งโขง ไทย–ลาว ใกล้ๆกันนั้นเป็นที่ตั้งของ หน่วยงานป่าไม้ สวนป่าห้วยทรายมานมองจากจุดชมวิวด้านบน จะเห็นด้านล่างเป็นอ่าวขนาดใหญ่กว่าปกติ ด้วยการคดเคี้ยว ไหลโค้งของลำน้ำโขง ที่ดูเหมือนจะเอียนเอียงเป็นใจฝั่งลาวเข้าไปทุกๆปี น้ำโขงที่คอยกัดเซาะตลิ่งฝั่งไทยให้พังทลายลงไปเรื่อยๆ ในทางตรงกันข้าม ฝั่งลาวก็มีดอนทรายริมแม่น้ำโขงฝั่งไทย เป็นที่เพาะปลูกไร่เลื่อนลอยของชาวบ้านแถวๆนั้น ซึ่งได้แก่บ้าน เมืองกานญ์ บ้านห้วยเย็น บ้านใหม่ ( ต.ริมโขง ) ส่วนมากจะปลูกข้าวโพด และถั่ว สลับกันตามช่วงฤดู เพราะต้องคอยก่ะช่วงเก็บเกี่ยวให้พอดีกับหน้าฝน ที่จะมีประมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น อีกหลายเมตร ซึ่งจะทำให้บริเวณฝั่งโขงที่เห็นเขียวพรึบตอนนี้เต็มไปด้วยน้ำโขง ห้วยทรายมาณ เป็นท่าเรือ ท่าหาปลา มาช้านาน แต่ก่อนใครอยากซื้อปลาก็แวะหาซื้อได้ที่ท่า นี้ เรียกอีกอย่างว่า“ท่าปู่เจ๊ก”เพราะแถวนั้นเป็นบริเวณสุสานคนจีน

ที่ตั้งและแผนที่

วนอุทยานห้วยทรายมาน ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานห้วยทรายมาน ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ พันธ์พืชที่ 457/2549 ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 มีเนื้อที่ 4,000 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โขงฝั่งขวา ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

วนอุทยานห้วยทรายมาน ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ทิศเหนือ จดกับป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โขงฝั่งขวา 
ทิศใต้ จดกับป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โขงฝั่งขวา 
ทิศตะวันออก จดกับแม่น้ำโขง 
ทิศตะวันตก จดกับป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โขงฝั่งขวา 

ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะทั่วไปเป็นเขาสูงชันลักษณะพันธ์ไม้เป็นป่าเป็ญจพรรณ มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 400 – 700 เมตร มียอดดอยที่สำคัญ คือ ดอยสันเปาม่อน ดอยครกตืน สูง 700 เมตร ดอยห้วยโตน สูงประมาณ 400 เมตร 
เป็นแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว มีช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม –กุมภาพันธ์ ฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดต่อปี 8 องศาเซนเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดต่อปี 30องศาเซนเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 1,600 มิลลิเมตรต่อปี มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
ลักษณะทางอุทกวิทยา 
พื้นที่ของวนอุทยานห้วยทรายมาน เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญใช้หล่อเลี้ยงหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ห้วยโตน ห้วยสองพี่น้อง ห้วยตุ๊ 

ลักษณะภูมิอากาศ

มีช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-กุมภาพันธ์ ฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม และฤดูหนาวระหว่าง เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 8 องศาเซลเซียส 
มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1600 มิลลิเมตรต่อปี 

พืชพันธุ์และสัตว์ป่า

ลักษณะพรรณไม้เป็นป่าเบญจพรรณ เช่น ประดู่ ซ้อ มะขามป้อม มีไผ่เป็นไม้พื้นล่าง สำหรับชนิดสัตว์ป่า 
ได้แก่ อีเห็น หมูป่า อ้น ตุ่น ไก่ป่า นกกรงหัวจุก เป็นต้น 

การเดินทาง

เส้นทางที่ 1 อำเภอเมือง – อำเภอเวียงชัย และอำเภอพญาเม็งราย บ้านแม่ต๋ำ – ระยะทางประมาณ 155 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 .45 ชั่วโมง ( เส้นทางหลวงหมายเลข 1174 ) 
เส้นทางที่ 2 อำเภอเมือง – อำเภอแม่จัน – อำเภอเชียงแสน – อำเภอเชียงของ – ระยะทางประมาณ 112 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.0.5 ชั่วโมง ( เส้นทางหลวงหมายเลข 1129 ) 
เส้นทางที่ 3 อำเภอเมือง – อำเภอเทิง – อ.ขุนตาล –อำเภอเชียงของ ระยะทางประมาณ 164 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ( เส้นทางหลวงหมายเลข 1173 ) 

สอบถามข้อมูลได้ที่ วนอุทยานห้วยทรายมาน ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

โทรศัพท์ 053-918271

ที่มา https://www.cots.go.th/travelview/detail.php?id=197